La feina amb la base serà pedra angular d’aquest nou projecte del club.

Les promocions es realitzaran dura ment els mesos de setembre i octubre als diferents col·legis de Marratxí.

La coordinació en la formació de la base la realitzarà Nando González, sent molt important que els entrenadors hi estiguin molt implicats.

Els horaris d’entrenaments seran els mateixos que els anys anteriors partint des de les 17:15h amb la categoria prebenjamí i Benjamin fins a les 21h amb l’equip juvenil.

El col·legi de Ses Cases Noves i el poliesportiu La Salle de Pont d’Inca seran les inslacions esportives utilitzades.

La formació continuada és important per als entrenadors, fent partícips als nois i noies del club en funció de la seva categoria de la filosofia del club.